Pasjonsspillet i Oberammergau 2020

Plussreiser (daværende Si-reiser/Sabra Fokusreiser) hadde til sammen over 60 grupper i 2010, og var også med i 2000, 1990 og 1984. Vi har forhåndskjøpt grupper til 2020, og ønsker at så mange som vil fra Norge skal få oppleve dette spillet.

Vi har billettene og erfaringen, reis med Plussreiser!

Du må være tidlig ute for å melde din interesse. Vi har billetter fra 18. mai til ut september. Det vil bli arrangert gruppeturer med buss og fly. Noen lengre turer med kombinasjon av Italia, eller Østerrike og Sveits blir også satt opp. Flere kombinasjoner vil være knyttet opp mot aktive turer som vandreturer eller sykkelturer.

Bakgrunn for spillet

Oberammergau er en by i Garmisch-Partenkirchen-distriktet i Bayern i Tyskland. 

Historien skriver seg fra 1633, da pesten herjet i dette området. Folket ba til Gud om at deres by måtte bli spart. De lovet å fremføre et takkespill om de ble bønnhørt. Byen ble spart og det første takkespillet ble fremført i 1634, og siden har de holdt på, cirka hvert 10 år. Det er bare innbyggere i den vesle byen Oberammergau som får lov til å være skuespillere, og de øver daglig i mer enn et år.

Oberammergau-pasjonsspill-plussreiser.jpg#asset:229802

Hovedvekten i pasjonsspillet er å gjengi Jesu lidelseshistorie.

Bestille gruppe

Det er også mulig å reservere lukket gruppe (minimum 20 personer) for organisasjoner, venners/venner, kor, menigheter, osv., der Plussreiser er teknisk arrangør og gruppen bestemmer program. Ta kontakt med oss for å reservere dette.

Tur program for 2020 / meld din interesse

Vi vil i løpet av 2018 produsere påmeldingsturene som er tilknyttet Oberammergauspillet for 2020. Det vil bli mange ulike alternativ turer knyttet opp til 2 dager i Oberammergau. Vi vil gjerne at du melder din interesse til oss. Fortell oss gjerne hva slags kombinasjon du/dere ønsker dere til spillet, og hvilket tidsrom som passer best, så har vi en pekepinn på hva våre kunder vil ha når vi skal produsere.

shutterstock_673211059-l.jpg#asset:229801