Bilde av reiseleder Mette Johanne Follestad

Mette Johanne Follestad

METTE JOHANNE FOLLESTAD (48) kjenner Israel godt etter flere besøk. Hun er styremedlem i Norsk-Israelsk Handelskammer og legger vekt på å presentere Israel som et moderne samfunn.